Hemmet

Så påverkar mögel familjens hälsa

En bra inomhusmiljö är viktigare än man skulle kunna tro. Fukt och mögel kan vara en riktig hälsofälla, och kan leda till en mängd olika sjukdomar och besvär. Speciellt viktigt är det att barn inte utsätts för mögel.

Hur orolig borde du vara om du misstänker mögelangrepp?

Om man upptäcker tecken på mögelangrepp i hemmiljön, på arbetsplatsen eller skolan så kan man lätt bli orolig. Det är inte ovanligt med mögelangrepp. I en miljöhälsoenkät från 2007 uppgav 18 % av de tillfrågade att deras privata bostäder uppvisade tydliga tecken på att ha angripits av mögel. Om man misstänker att hemmet kan vara mögelangripet och någon medlem av familjen upplever hälsorelaterade besvär och problem så bör man inte ignorera detta. Om något av barnen till exempel klagar över en obehaglig lukt i hemmet så är det viktigt att man tar det på allvar. Att under en längre tid utsättas för mögel kan både orsaka att sjukdomar och besvär uppstår samt förvärra sådana som fanns redan tidigare.

Vilka symtom kan du uppleva?

Symtomen kan variera, både när det gäller hur de tar sig uttryck samt svårighetsgrad. Till exempel kan slemhinnorna och luftvägarna påverkas. Exempel på besvär som man kan uppleva inkluderar en känsla av irritation och torrhet i ögon och svalg. Man kan även uppleva förkylningsliknande symtom som hosta, heshet och täppt näsa. Mögel kan också orsaka återkommande luftvägsinfektioner och astma. Speciellt känslig är den som sedan tidigare lider av astma, då denna riskerar att försämras vid utsättning för mögel.

Hudproblem är kanske inte det första man tänker på när man tänker på mögelrelaterade besvär. Men faktum är att mögel kan orsaka orsaka både enklare problem som klåda och irriterad hud, till att förvärra mer allvarliga husbesvär. Om någon i familjen redan sedan tidigare har haft problem med eksem bör man vara speciellt uppmärksam.

Mögel kan också ge mer allmänna symtom, såsom trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk.

Inte ett problem att ignorera

Om du eller någon familjemedlem upplever något eller några av dessa besvär och du misstänker att ni kan ha utsatts för mögel, så bör det undersökas. Läkare anser att barn påverkas speciellt starkt. En bra inomhusmiljö fri från mögel är viktig för att hela familjen ska må bra och alla ska hålla sig friska!