Hemmet

Så undviker du svartmögel

Det finns en massa saker som vi vill ha i hemmet, men svartmögel är inte en av de sakerna kan vi lova. Det är nämligen ett mögel som både sprider en illaluktande odör och som kan förstöra husets struktur. Här är därför några enkla tips på hur du både undviker att drabbas av denna mögelsort och hur du enkelt blir av med den om du redan drabbats.

Svartmögel bildas i fuktiga utrymmen och trivs på platser där det är svalt och mörkt. Platser du därför hittar mögelsorten är därför på vinden och i krypgrunden, för där trivs den alldeles extra. Så hur ska du göra för att undvika detta? Det bästa sättet är att sänka luftfuktigheten i utrymmet där du är rädd att möglet ska uppstå, om luftfuktigheten är över 75 %, vilket är gränsvärdet för relativluftfuktighet. Så om du vet med dig att utrymmet är varmt eller fuktigt, såsom på vinden kan det vara bra att sätta in en luftavfuktare eller vädra med jämna mellanrum för att hålla luftfuktigheten i skick och undvika svartmöglet. Denna mögeltyp är nämligen allergen och ska därför hanteras med försiktighet eller inte alls av person som inte är kunnig inom mögel och dess sporer. Att vistas i utrymmen med mögel innebär på så vis en hälsorisk. Något som bland annat Byggahus skriver är hur många av svartmögelsorterna producerar så kallade toxiner och gifter vilka främst sprids i luften och dessa kan sedan ha en negativ inverkan på immunförsvaret. Det kan i sin tur göra att personen som utsatts för mögel får besvär med bland annat allergiska och astmatiska besvär.  I vissa extrema fall har även mögel kunnat härledas som orsak till cancer.

Åtgärda svartmögel

  • Sanera – så fort du upptäcker möglet bör du kontakta en saneringsfirma som kan sanera åt dig då det krävs olika bekämpningsmetoder beroende på vilken typ av mögel det handlar om.
  • Skicka på analys – för att verkligen säkerställa att möglet inte utgör fara bör du skicka prover av det på analys för att få reda på vilken sort det är och vidta lämpliga åtgärder därefter.
  • Luftaggregat – ett bra sätt att förvissa sig om att sporer från möglet inte sprids är att införskaffa ett luftaggregat, hör efter med saneringsfirman du anlitat för att höra deras rekommendationer.

När mögel upptäcks i nyinköpt hem

Om du köper en bostad och upptäcker att hemmet du köpt är infesterat av möglet ska du genast anmäla detta till mäklare och säljare då detta kan klassas som ett dolt fel. Det var just vad ett par på Tyresö i Stockholms kommun gjort som Dagens Nyheter skriver om, och trots att sanering och annat skulle ingå i deras försäkring så gjorde det av olika anledningar inte det. Paret fick därför själva bekosta saneringsarbetet, vilket var stort då i princip hela huset visade sig vara drabbat vilket upptäcktes när paret skulle renovera. Så kolla även vad som ingår i din försäkring när du ska köpa bostad för att inte hamna i samma sits – smart kan vara att gå in på Hallå konsument och läsa mer om vad man ska tänka på om sin försäkring innan man tecknar den.