Hemmet

Så barnsäkrar du hemmet

Att barnsäkra hemmet är viktigt för att ditt barn ska vara tryggt och inte riskera att råka ut för en olycka. Genom att exempelvis installera grindar vid trappan, skydd vid spisen och se till att byrår sitter fast kan du få en tryggare vardags tillsammans med ditt barn i hemmet.

Vanliga olyckor i hemmet

Det finns ett antal vanliga olyckor som kan inträffa i hemmet med barn. Många föräldrar har t.ex. sett sitt barn ramla ner för trapporna efter att ha sprungit snabbt och utan att se vart det tog vägen. En annan olycka är när små föremål som leksaker fastnar bakom möbler eller apparater där barnet inte kan nå dem, men ändå kryper in för att försöka ta bort dem på egen hand, vilket kan leda till kvävning om det inte finns någon i närheten som kan hjälpa barnet vid detta tillfälle. En sista men mycket allvarlig fara är köksutrustning, t.ex. matlagningsknivar, som lämnas lättåtkomliga i närheten av småbarn. För att undvika tråkiga olyckor som dessa är det viktigt att barnsäkra ditt hem.

Hur barnsäkrar du ditt hem?

  • Electrical,Security,For,Safety,Home,Of,Ac,Power,Outlet,ForInstallera barnsäkra lås på skåp och lådor.
  • Barngrindar och trappgrindar bör installeras både uppe och nere i alla trappor för att förhindra att ditt barn faller ner för trapporna.
  • Håll alla kemikalier, mediciner, vassa föremål eller annat farligt material så långt bort från barnets räckvidd som möjligt genom att förvara det högt upp i ett skåp som är utom synhåll.
  • Lägg sladdarna utom räckhåll eftersom de kan orsaka strypning om de lämnas åtkomliga i närheten av barn som gillar att klättra på möbler och leka med saker på hyllor. Det är också viktigt att inte låta apparater vara inkopplade när du är borta under långa perioder eftersom detta kan leda till brandrisker.
  • Installera skydd för eluttag på alla oanvända uttag för att undvika farliga situationer där dina barn kan leka med uttagen och få en elektrisk stöt eller bränna sig. Låt inte heller små barn använda apparater som är inkopplade i väggen eftersom de kan dra ner dem på sig själva om de lämnas obevakade i närheten av deras räckvidd.
  • Sätt upp TV:n på väggen så kan du undvika att ditt barn försöker klättra upp och eventuellt skadar sig.
  • Se till att alla stolar i hemmet är stabila och inte kan välta när barnet sitter i stolen.
  • Installera ett staket runt poolen om en sådan finns. Täck dessutom över alla hål i ditt däck så att barn inte kan glida igenom dem, ramla ner från däcket eller fastna under det.
  • Slutligen bör du se till att det inte finns några saker som kan gå sönder i ditt hem, t.ex. glasvaser.

Barnsäkra hemmet för en tryggare vardag

Little,African-american,Baby,Playing,With,Detergents,At,Home.,Child,InSammanfattningsvis: Se till att du har en säkrare hemmiljö för dig själv och din familj genom att se till att du barnsäkrar! När du gör detta är det mycket lättare att förebygga olyckor i det dagliga livet hemma med barn. Om något ändå händer, kom ihåg första hjälpen-behandlingar som hjärt- och lungräddning så att ditt barn får den hjälp som behövs för att snabbt återhämta sig.